Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Các lỗi thường gặp trên máy tính và cách khắc phục #1

Opgavebeskrivelse

Các lỗi thường gặp trên máy tính và cách khắc phục #1
Lỗi 1: Màn hình xanh chết chóc.
Lỗi 2: Không cài đặt được ứng dụng, phần mềm.
Lỗi 3: Máy tính bị mất mạng Internet.
Lỗi 4: Mạng bị dấu chấm than vàng.
Lỗi 5: Bỏ thông báo, tin nhắn dưới góc phải màn hình.
Lỗi 6. Mất chức năng Manager trong Menu chuột phải (Windows 7)
Lỗi 7: Lỗi Icon bị phóng to khi thoát Game.
https://napmuctannoi.com/nguyen-gia-computer/sua-may-tinh-quan-6-nhanh/