Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Bột baking soda là gì? Công dụng - Giá bán - mua baking soda ở đâu?

Opgavebeskrivelse

Baking soda là gì? NaHCO3 (Natri hidro cacbonat) chính là công thức hoá học của baking soda. Đây là một hợp chất muối của Na với gốc là HCO3. Công dụng của https://thosuaxe.vn/bot-baking-soda-la-gi/