Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Bất Động Sản Goldland Việt Nam

Opgavebeskrivelse

Goldland Việt Nam là công ty kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Với hoạt động phân phối, Goldland Việt Nam phân phối nhiều dự án trải dài khắp Việt Nam. Trong đầu tư, Goldland nhận ủy thác đầu tư từ các quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Thế mạnh của Goldland Việt Nam là sở hữu các kênh truyền thông mạnh và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Goldland Việt Nam đang phát triển các trang như Thongtinduan.com, Timkiemnhadat.vn, Homestay.vn. Chuyên sâu trong bất động sản nhưng công nghệ sẽ là công cụ đưa Goldland Việt Nam phát triển bền vững hơn. Sàn bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, Goldland Vietnam is a long experience company in the field of real estate in Vietnam. With the distribution activities, Goldland Vietnam distributes projects that spread throughout Vietnam. In investment, Goldland undertakes investment trust from both domestic and international investment funds. The strength of Goldland Vietnam is its strong communication channels and professional staff. Goldland Vietnam is developing sites such as thongtinduan.com. timkiemnhadat.vn, homestay.vn. Specializing in real estate, but technology with be a tool to help Goldland Vietnam develop sustainably. 
Website: https://goldland.com.vn
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 10, Tòa Bigtower, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0966001001

Opgave