Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

bảng tra lực xiết bu lông

Opgavebeskrivelse

Trong quá trình lắp ráp sử dụng bu lông làm vật ghép nối yêu cầu người thực hiện phải sử dụng lực siết bu lông chuẩn. Bởi nếu sử dụng lực không chuẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sản phẩm cũng như hiệu quả của công việc. Sử dụng bảng tra lực siết bu lông là cách đơn giản nhất để biết được chính xác lực siết cần thực hiện trên bu lông. xem thêm tại:

http://kienthucmaymoc.com/huong-dan-cach-doc-va-su-dung-bang-tra-luc-sie...