Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Bó Chân Tay 3V

Opgavebeskrivelse

Thuốc nam gia truyền Bó Chân Tay 3V chuyên bó chân tay bị gãy xương bằng thuốc lá dân tộc, thời gian liền xương thì từ 7 - 15 ngày tuỳ vào độ tuổi, so với bó bột từ 45 - 180 ngày thì bó bằng thuốc nam nhanh liền gấp 10 lần. Bó Chân Tay 3V chuyên bó gãy xương chân, gãy xương tay, gãy xương đùi, gãy xương sườn, xương quai xanh...
Thông tin và liên hệ.
Website: https://bochantay.com/
Địa chỉ: Thôn Nam an - Xã cam thượng - Hà Nội.
Điện thoại: 0922635668
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/qJp2STBNce3uTpxRA

Opgave