Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Autodesk AutoCAD 2021 Dành cho Mac

Opgavebeskrivelse

Giới Thiệu Autodesk AutoCAD 2021 Dành cho Mac

Autodesk AutoCAD 2021 dành riêng cho Mac / Macbook là phần mềm ngoại hình bao gồm rộng rãi tính năng mạnh mẽ và dễ dùng mang thể cung cấp cho khách hàng mọi những công cụ nhu yếu để tạo ra và hiển thị các bản vẽ 2D & 3D.

Opgave