Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Aquabot Turbo T4RC

Opgavebeskrivelse

Tổng Quan Về Sản Phẩm
• Aquabot Turbo T4RC Plus Robot làm sạch hồ bơi vượt trội cho các hồ bơi trên mặt đất.
• Chà, hút bụi và lọc vi sinh bụi bẩn từ sàn đến đường nước.
• Làm sạch mọi hình dạng và bề mặt: Hình chữ nhật, Hình tròn, Hình thận, Hình chữ L, Hình tròn và Hình bầu dục, nhựa vinyl, gunite / bê tông, sợi thủy tinh và ngói.
• Robot dọn hồ bơi có cáp xoay cực dài 75ft để làm sạch không bị rối.
• Độ phủ của sàn, tường và đường nước.
• Bao gồm động cơ Dẫn động kép và điều khiển từ xa 4 hướng tiên tiến để kiểm soát tối đa.
• Dễ sử dụng và khép kín với một máy bơm và bộ lọc bên trong.
• Cài đặt hẹn giờ và bộ lọc dễ làm sạch.
• Bao gồm caddie miễn phí!Tổng Quan Về Sản Phẩm

• Aquabot Turbo T4RC Plus Robot làm sạch hồ bơi vượt trội cho các hồ bơi trên mặt đất.

• Chà, hút bụi và lọc vi sinh bụi bẩn từ sàn đến đường nước.

• Làm sạch mọi hình dạng và bề mặt: Hình chữ nhật, Hình tròn, Hình thận, Hình chữ L, Hình tròn và Hình bầu dục, nhựa vinyl, gunite / bê tông, sợi thủy tinh và ngói.

• Robot dọn hồ bơi có cáp xoay cực dài 75ft để làm sạch không bị rối.

• Độ phủ của sàn, tường và đường nước.

• Bao gồm động cơ Dẫn động kép và điều khiển từ xa 4 hướng tiên tiến để kiểm soát tối đa.

• Dễ sử dụng và khép kín với một máy bơm và bộ lọc bên trong.

• Cài đặt hẹn giờ và bộ lọc dễ làm sạch.

• Bao gồm caddie miễn phí!

https://docs.google.com/drawings/d/16a9Wf9NvuEG6CLSyM6z_VSbiUU6JZVhKOQ40...

https://docs.google.com/document/d/1CfsC2p4Xd4cOKe6GxPmEKQc1tgI6xiydE-_F...

https://docs.google.com/document/d/1_-uf7xMWL1Bsd1vN1amLv1TnaT4Q9yPl3zAH...

https://docs.google.com/document/d/1LwJqoDEwwJiQ5J_Am0oqTEjGiqr79NS3K8rz...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwBiwTNUVB4n0RIoPc7RPHldhhiXPJ...

https://docs.google.com/document/d/1I8OciU_NMW0YgzyV3eFxjeMTUCiSZs5dOzPh...

https://docs.google.com/document/d/1zIdzupNOWYGBYaJjWztuT3TEwSLRehlywyWm...

https://drive.google.com/file/d/15gAYTZsW6H0ikPoIsMEU1_1uUxN3Yf5c/view?u...

https://docs.google.com/forms/d/1ii_WJ7L4kvvnnBfxPF7aPPck4KAYq2SduivoOH9...