Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

abc

Opgavebeskrivelse

<p>
<i><b>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR - đồng hồ thể thao d&agrave;nh cho c&aacute;c c&ocirc; Ag&aacute;i c&aacute; t&iacute;nh, với chất liệu cao cấp, thiết kế năng động, m&agrave;u sắc thời thượng, hứa hẹn sẽ ph&aacute; đảo giới trẻ to&agrave;n thế giới. L&agrave; chiếc đồng hồ v&ocirc; c&ugrave;ng ph&ugrave; hợp với những c&ocirc; g&aacute;i mạnh mẽ, c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; thể thao.</b></i><br />
<br />
<b>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thương hiệu:</b><br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Chiếc đồng hồ G-Shock đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t minh năm 1983 bởi một kỹ sư của Casio. Với thiết kế thể thao, nhiều t&igrave;nh năng vượt trội như chống nước, đ&egrave;n Led th&igrave; G-Shock ch&iacute;nh thức tạo n&ecirc;n một cơn sốt đồn hồ cho giới trẻ to&agrave;n thế giới. V&agrave; đến năm 1988, th&igrave; đ&atilde; c&oacute; 19 triệu chiếc G-shock đ&atilde; được b&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.<br />
&nbsp;</p>
<div align="CENTER">
<img src="https://i.imgur.com/jUjnM60.jpg" /><br />
<i>Baby-G đồng hồ thể thao v&ocirc; c&ugrave;ng năng động</i></div>
<br />
<br />
<p>
<font color="#9A00B2">◥</font> Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội đ&oacute;, Casio tiếp tục cho ra d&ograve;ng sản phẩm tương tư nhưng d&agrave;nh cho nữ giới mang t&ecirc;n&nbsp;&nbsp;Baby-G. Nhắm đến c&aacute;c bạn nữ y&ecirc;u th&iacute;ch thể thao, tham gia nhiều c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i trời.<br />
<br />
<b>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thiết kế v&agrave; chất lượng </b><br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR với 4 m&agrave;u ch&iacute;nh : đen, hồng, xanh dương v&agrave; v&agrave;ng. &Iacute;t c&oacute; thương hiệu đồng hồ cao cấp n&agrave;o d&aacute;m kết hợp nhiều m&agrave;u sắc rực rỡ trong thiết kế của m&igrave;nh như Baby-G v&igrave; rất kh&oacute; thể hiện được sự đẳng cấp nhưng Baby-G lại l&agrave;m được điều đ&oacute;.<br />
<br />
<img src="http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif" /><em>C&aacute;ch để xem</em> <strong><em><a href="https://www.google.com" rel="nofollow"><span style="color:#000080;">tại đ&acirc;y</span></a></em></strong> <em>nh&eacute;</em><br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Nền đồng hồ với 4 tần m&agrave;u: Hồng, xanh dương, v&agrave;ng, đen theo thứ tự từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong. Mỗi tầng m&agrave;u đềo c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c chi tiết như chữ, h&igrave;nh, số tr&ecirc;n n&oacute;. Nhưng mọi thứ kh&ocirc;ng hề khiến mặt đồng hồ trở n&ecirc;n rối m&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&ograve;a hợp v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a.</p>
<br />
<br />
<div align="CENTER">
<img src="https://i.imgur.com/AHaOz7a.jpg" /><br />
<i>Kh&ocirc;ng hề th&ocirc; đi đeo l&ecirc;n tay c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i d&ugrave; nhỏ nhắn</i></div>
<br />
<br />
<p>
<font color="#9A00B2">◥</font> Kim đồng hồ kh&aacute; lớn v&agrave; m&agrave;u chủ đạo l&agrave; hồng kết hợp với tầng ngo&agrave;i c&ugrave;ng đồng hồ cũng m&agrave;u hồng. L&agrave;m cho chiếc đồng hồ bắt đầu hơi nữ t&iacute;nh một ch&uacute;t. Ngo&agrave;i ra b&ecirc;n trong chia l&agrave;m 3 khoang: khoang giờ, khoang ng&agrave;y v&agrave; khoang đếm gi&acirc;y.<br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Mặt k&iacute;nh đồng hồ từ Mineral Crystal cường lực, v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p v&agrave; bền bỉ, rất kh&oacute; bị trầy xước hay bễ vỡ. Ngo&agrave;i ra, v&ocirc; c&ugrave;ng trong suốt, s&aacute;ng b&oacute;ng, kh&oacute; bị mờ kể cả d&ugrave;ng l&acirc;u.<br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Khung đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR &ocirc;m chặt mặt đồng hồ v&agrave; được thiết kế m&aacute;y m&oacute;c, với nhiều n&uacute;t bấm xung quanh. V&agrave; đồng bộ với d&acirc;y đeo cũng m&agrave;u đen b&oacute;ng. Tạo th&agrave;nh một thể đồng nhất. Cả hai đều l&agrave;m từ nhựa cao cấp v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p, chịu lực rất tốt.<br />
<br />
<img src="http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif" /><em>C&aacute;ch để xem</em> <em><b><a href="https://www.google.com"><span style="color:#000080;">tại đ&acirc;y</span></a></b></em> <em>nh&eacute;</em><br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> V&igrave; d&acirc;y đeo nhựa, n&ecirc;n đeo v&agrave;o rất thoải m&aacute;i dễ chịu, nhưng lại v&ocirc; c&ugrave;ng chắc chắn. C&oacute; thể tha hồ vận động mạnh, chơi thể thao trong thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng. Đối với người hay đổ nhiều mồ h&ocirc;i vẫn cũng cảm thấy m&aacute;t mẻ v&agrave; ko ảnh hưởng tới đồng hồ.<br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Ngo&agrave;i ra c&ograve;n hỗ trợ v&ocirc; số chức năng như: đ&egrave;n LED ph&aacute;t ph&iacute;a sau, giờ thế giới, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược, chế độ b&aacute;o thức hằng ng&agrave;y, lịch tự động, bật tắt &acirc;m lượng, &hellip;</p>
<br />
<br />
<div align="CENTER">
<img src="https://i.imgur.com/XdPub7B.jpg" /><br />
<i>C&oacute; v&ocirc; số chức năng v&agrave; khả năng chống nước tuyệt đối</i></div>
<br />
<br />
<p>
<font color="#9A00B2">◥</font> Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR sử dụng pin, c&oacute; tuổi thọ pin th&ocirc;ng thường tầm 2 năm.<br />
<br />
<font color="#9A00B2">◥</font> Khả năng chống nước, chịu được &aacute;p suất l&ecirc;n đến 10 ATM. C&oacute; thể thoải m&aacute;i đeo đồng hồ trong điều kiện thời tiết xấu: mưa, b&atilde;o. Sinh hoạt c&aacute; nh&acirc;n hằng ng&agrave;y: tắm, rửa tay,... hay tham gia c&aacute;c m&ocirc;n thể thao dưới nước: bơi lội,... , đi du lịch biển, kh&aacute;m ph&aacute; dưới đại dương,... vẫn kh&ocirc;ng hề ảnh hưởng tới đồng hồ<br />
<br />
<b>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về th&ocirc;ng số kỹ thuật</b><br />
<br />
Thương Hiệu:Casio<br />
Số Hiệu Sản Phẩm: BA-112-1ADR<br />
Xuất Xứ: Nhật Bản<br />
Giới T&iacute;nh: Nữ<br />
K&iacute;nh: Mineral Crystal (K&iacute;nh Cứng)<br />
M&aacute;y: Quartz (Pin)<br />
Bảo H&agrave;nh Quốc Tết: 1 Năm<br />
Bảo H&agrave;nh Tại Hải Triều: 5 Năm<br />
Đường K&iacute;nh Mặt Số: 46mm<br />
Bề D&agrave;y Mặt Số: 15mm<br />
Niềng: Nhựa<br />
D&acirc;y Đeo: D&acirc;y Cao Su<br />
M&agrave;u Mặt Số: Xanh T&iacute;m<br />
Chống Nước: 10 ATM<br />
Chức Năng: Lịch &ndash; Bộ Bấm Giờ &ndash; Giờ K&eacute;p &ndash; Đ&egrave;n Led &ndash; V&agrave;i Chức Năng Kh&aacute;c</p>
<br />
<br />
<div align="CENTER">
<img src="https://i.imgur.com/1nr64aS.jpg" /><br />
<i>Mua đồng hồ Baby-G ch&iacute;nh h&atilde;ng ngay tại Hải Triều</i></div>
<br />
<br />
<p>
<font color="#9A00B2">◥</font> Đồng hồ thể thao với v&ocirc; số chức năng th&uacute; vị Baby-G BA-112-1ADR chỉ với mức gi&aacute; 3.549.000 VNĐ l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng rẻ v&agrave; hợp l&yacute; đang chờ đợi c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i c&aacute; t&iacute;nh, mạnh mẽ, năng động sở hữu. Li&ecirc;n hệ lập tức với Hải Triều th&ocirc;ng qua Hotline: 19006777 hay website: để nhận được tư vấn v&agrave; hướng dẫn mua đồng hồ cao cấp ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<div align="RIGHT">
<b>GHKNGA - WEOHUY</b></div>
<br />