Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

6 Thủ thuật để tăng tuổi thọ pin laptop

Opgavebeskrivelse

máy vi tính là một trong những món đồ công nghệ vô cùng phổ biến đối với mỗi người, đặc biệt là những ai thường xuyên phải làm việc trên máy tính việc giữ giàng phần pin máy vi tính cũng là một điều cực kì cần thiết . Ngày hôm nay trong phạm vi bài viết này đơn vị tin học HUY AN PHÁT sẽ chia sẽ cho người chơi các thủ thuật để tăng tuổi thọ laptop .

Opgave