Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Định nghĩa trẻ trâu là gì? Dấu hiệu nhận biết trẻ trâu chính hiệu

Opgavebeskrivelse

Trẻ trâu là gì? Phân tích cụ thể cụm từ “trẻ trâu” thì ta sẽ lý giải được ý nghĩa chính xác của nó. Trẻ ở đây là để ám chỉ những người có tính cách trẻ con. https://thosuaxe.vn/tre-trau-la-gi/