Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

STX - SRP

(SRP: Studieretningsprojektet)

Mål
Du skal:

 • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye, faglige områder
 • demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • demonstrere evne til faglig formidling
 • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

(fra Læreplanen Studieretningsprojektet, Undervisningsministeriet 2010)

Bestemmelser
Udarbejdes i 3.g inden for et område og et fagligt problem, således at et studieretningsfag på hhv. A-niveau og mindst B-niveau indgår i besvarelsen. Dansk kan medvirke som formidlingsfag, idet du kan udarbejde en journalistisk formidlingstekst af din akademisk udarbejdede projektopgave med en bestemt målgruppe for øje.

Forslag til områder
Her er forslag til tværfaglige områder med faglige vinkler.

Matematik (A) – Psykologi (B)

 • Matematiske modeller for at vinde i spil. Hent inspiration hos Mogens Steffensen, professor i matematik, Københavns Universitet. Gå til Videointerviews/Eksperter.
 • Forholdet mellem spil og person. Tilfældighed, færdighed, personlighed. Hent inspiration hos Ole Bjerg, lektor ved CBS og forsker i ludomani. Gå til Videointerviews/Eksperter.

Biologi (A) – Psykologi (B)

 • Hvilke sammenhænge er der mellem neurobiologiske processer og vores adfærd? Hent inspiration hos Henrik Rindom, overlæge i psykiatri. Gå til Videointerviews/Eksperter.
 • Spil og identitet? Hent inspiration hos Anne Jerslev, professor i medievidenskab. Gå til Videointerviews/Eksperter.

Biologi (A) – Samfundsfag (B)

 • Neurobiologiske processer i forbindelse med spilletrang. Hent inspiration hos Henrik Rindom, overlæge i psykiatri. Gå til Videointerviews/Eksperter.
 • Afhængighed og socialisation. Hent inspiration hos Ole Bjerg, CBS og forsker i ludomani. Gå til Videointerviews/Eksperter.

Samfundsfag (A) – Psykologi (B)

 • Udbredelsen af spil – et samfundsproblem? Hent inspiration hos Benedicte Ejlers, leder af forebyggelsesindsatsen, Center for Ludomani. Gå til Videointerviews/Eksperter.
 • Hvorfor bliver man afhængig af spil, og hvordan behandler man ludomane? Hent inspiration hos spillere og eksperter. Gå til Videointerviews

Dansk (A)

Hvordan vil du formidle dine projektresultater? Du kan formidle dem til bestemte målgrupper og medier, fx:

til almene fagblade:

til blade med blandet indhold: