Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

STX - SRO

Studieretningsopgaven
Studieretningsopgaven skriver du i to studieretningsfag. Opgaven er tværfaglig og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Opgaven er en forberedelse til studieretningsprojektet.
Her er nogle muligheder:

Matematik (A) – Samfundsfag (B)

  • Undersøg de forskellige pengespils chancer for gevinster og tilbagebetalingsprocenter
  • Undersøg hvilke samfundsgrupper, der spiller de forskellige spil

Samfundsfag (A) – Matematik (B)

  • Undersøg de eksisterende rapporter udbredelsen af spil i Danmark. Find dem i Empiri/Rapporter.
  • Gennemfør en dataindsamling af udbredelsen af spil på din egen skole. Foretag en statistisk bearbejdning af resultaterne.

Samfundsfag (A) – Psykologi (C)

  • Spil og unge. Overvej hvorfor antallet af unge spillere af hankøn er relativt højt.
  • Se og analyser ludomane spilleres egne historier. Gå til Videointerviews/Spillere.

Biologi (A) – Psykologi (C)

Biologi (A) – Psykologi (C)

  • Beskriv de neurobiologiske processer nærmere i forbindelse med spilletrang.
  • Overvej hvordan psykosociale forhold kan virke ind på de neurobiologiske processer.