Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Lærervejledning

Ludomanistudier sætter fem fag i spil – biologi, dansk, matematik, psykologi og samfundsfag. Hvert fag bidrager med faglige vinkler og kernestof. Spilafhængighed, ludomani, rummer både økonomiske, psykologiske, sociologiske og medicinske problemstillinger. Pengespil fylder det offentlige rum på en måde, der også er et danskfagligt mediestudie værd.

Ludomanistudier er organiseret i tre faser:

  • Ind i emnet: Her finder eleverne teasere for emnet, og de motiveres for at arbejde med det. Gå til: Fakta om ludomani, Problemstillinger eller til Videointerviews for at se nogle af de små film med spillere, pårørende eller eksperter.
  • Inde i emnet: Her kan eleverne søge ind i faglige problemstillinger og præsenteres for faglige metoder. Gå til: Fag, Metoder, På tværs.
  • Ud af emnet: Her kan eleverne dele viden og empiri med hinanden, og de kan publicere deres færdige projekter. Gå til: Konferencer, Publicering.

Filmene optræder som inspiration, case og empiri. De indgår i forskellige sammenhænge, og eleverne kan bruge dem direkte i deres projekt.

Til hvert fag er der tilknyttede artikler, rapporter, links og litteraturliste, der er relevante for emnet. Det skal ikke forhindre, at eleverne selv opsøger andre kilder, men de kan begynde med vores udvalg.

Ludomanistudier skal facilitere et projektrum. Det er ikke en lærebog, og der er ikke nogen budskaber eller klare konklusioner, der skal afleveres. Vi er derimod meget interesserede i elevernes egne fagligt begrundede undersøgelser i emnet. Vi opfatter lærerens rolle som vejleder.

Vi håber, at du vil opfordre dine elever til at offentliggøre deres projekter. I forbindelsen med offentliggørelsen skal de oplyse navn, skole, titel på rapport og deltagende fag.

Du kan bestille en gæsteforelæser, der kan fortælle om forskning i, behandling og forebyggelse af ludomani.

Du er meget velkommen til at kontakte Center for Ludomani med spørgsmål og kommentarer i øvrigt.