Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Lektor Ole Bjerg, CBS, fortæller om pokerspillets præg af tilfældighed og sammenligner det med det senmoderne, uforudsigelige risikosamfund.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder du med sociologiske, økonomiske og politiske problemstillinger. Problemstillinger, der viser, at samfundet er et dynamisk begreb, der er i konstant udvikling. Jo større indsigt du får i disse problemstillinger, jo bedre udrustet bliver du til at deltage i den demokratiske debat, der løbende forhandler samfundets indretning. I samfundsfag er indsigt og handling knyttet sammen.

Spil og spilkulturer har mange samfundsfaglige berøringspunkter. Der er en omfattende omsætningsøkonomi knyttet til spil, og en spilafhængighed kan have stor betydning for den enkelte spillers privatøkonomi. Det er en af grundene til, at Folketinget har besluttet at regulere spillemarkedet gennem licenser til spiludbydere, forebyggelse, behandling og forskning. Endelig er der sociologiske aspekter knyttet til spil: hvem spiller – målt på køn, arbejde, uddannelse, bosætning? Hvilke typer af fællesskaber opstår der i de forskellige spilkulturer?  

I arbejdet med ludomani får du især brug for at kunne:

(Samfundsfag B-niveau)

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
 • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
 • anvende kvantitative og kvalitative metoder
 • skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer
 • formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
 • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

(Samfundsfag A-niveau)

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare (og perspektivere) samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og (enkle) teorier
 • sammenligne og forklare sammenhænge (mellem samfundsforandringer og ændringer) i sociale og kulturelle mønstre
 • forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
 • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
 • anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
 • formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
 • argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

(fra Læreplanen i samfundsfag stx, Undervisningsministeriet 2009)

Du kan arbejde med eksisterende videnskabelige rapporter om udbredelsen af ludomani, du kan selv indsamle kvalitative og kvantitative data om spilleres grader af afhængighed, og du kan undersøge de politiske holdninger bag regulering eller yderligere liberalisering af spillemarkedet. 

Relaterede artikler (Sværhedsgrad er fra * til ***)

Lov om spil (*)
Her findes det retslige grundlag for at udbyde spil i Danmark. Loven blev liberaliseret i 2012. Kilde: Civilstyrelsen.
Betænkning nr. 1499 om offentligt hasardspil i turneringsform (*)
Et udvalg under justitsministeriet, der bragte forslag og overvejelser om eventuelle lempelser af visse former for spil (poker), der dengang blev anset for hasardspil. Kilde: Justitsministeriet 2009.
Spilmyndigheden (**)
Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Myndigheden deltager endvidere i et internationalt samarbejde med andre spillemyndigheder. Kilde: Skatteministeriet.
Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv (**)
Rapporten offentliggør resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse om pengespil blandt unge danskere. Den beskæftiger sig med pengespiladfærd blandt unge, problemspiladfærd blandt unge og sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt deres penge- og problemspiladfærd. Kilde: Center for ungdomsforskning (CEFU) 2008 ved Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen og Nina Wittendorff
Pengespil blandt unge, en rapport om 12-17 åriges spillevaner (**)
En rapport der belyser udbredelsen af pengespil og risikabel spilleadfærd blandt unge i Danmark. Kilde: SFI 2008 Det nationale forskningscenter for velfærd ved Connie Nielsen og Julie Heidemann.
Ludomani i Danmark II. Faktorer af betydning for spilleproblemer (**)
En rapport der undersøger faktorer af betydning for spilleproblemer i den voksne danske befolkning. Den belyser en række karakteristika ved problemspillere. Kilde: SFI 2007, Socialforskningsinstituttet ved Jens Bonke.
Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommar (**, norsk)
En landsdækkende skolebaseret rapport om gaming og pengespil blandt unge i Norge. Kilde: Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2010 ved Lars R. Frøyland , Marianne Hansen m.fl.
Danske spils årsrapport (*)
Gennemgang af Danske Spils hovedtal og regnskab samt rapport over, hvad Danske Spil har lavet det forløbne år. Kilde: Danske Spil.