Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Medierne gør de professionelle pokerspillere til helte og stjerner i et hierarkisk system på linje med filmskuespillere, hævder professor i mediekultur Anne Jerslev, Københavns Universitet. Ingen medier - ingen stjerner.

Dansk

I dansk arbejder du med tekstanalyse og med fremstilling af egne tekster til bestemte medier. Tekster optræder altid i et eller flere medier. Derfor skal du også vurdere, hvordan mediet er med til at forme tekstens indhold og kommunikation.

Spil og spilkulturer optræder i medierne på forskellige måder: Pokerhelte i film og tv, reklamer for spil, celebrity-kulturen i tv og magasiner, ludomaners historier i bekendelseslitteraturen.

I arbejdet med ludomani får du især brug for at kunne:

  • beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
  • dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
  • anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
  • analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
  • analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
  • demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
  • navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

(fra Læreplanen i dansk stx, Undervisningsministeriet 2009)

Du kan arbejde med forskellige teksttyper som reklamer, film, online spil, litteratur. Du skal arbejde med fakta- og fiktionstekster og anvende forskellige danskfaglige metoder.

Du skal vide, hvordan du fremstiller en formidlingstekst om emnet til et bestemt medie. Her skal du vide, hvem mediet henvender sig til, og hvordan og hvor det gør det.

Relaterede artikler (Sværhedsgrad er fra * til ***)

Børn og unge i en virtuel verden (*)
Forbrugerundersøgelsen 2008 søger at give et indblik i børn og unges færden i de virtuelle universer på internettet. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Forbrugerredegørelse 2008 kap.3
Børn og unges digitale kompetencer og trivsel (**)
Rapporten giver et indtryk af de mange spørgsmål og problemstillinger, der er opstået i den digitaliserede verden især i forhold til børn og unge. Kilde: Årsrapport 2010 -2011 Safer Internet Centre Denmark
Danske Spil (*)
Danske Spil er landets suverænt største spiludbyder. Her er Danske Spils website, som du evt kan sammenligne med andre spiludbyderes website. Kilde: Danske Spil
Danske Spils presserum (*)
Danske Spil er landets suverænt største spiludbyder. Her er der mulighed for at se, hvad Danske Spil har af nyheder, samt alment pressemateriale. Kilde: Danske Spil
Danske Spil på YouTube (*)
På Danske Spils YouTube Konto ligger forskellige reklamefilm og tv-klip fra Euro Jackpot trækninger. Til reklame- og celebrity-analyse. Kilde: Danske Spil
Game Play (**)
En kort gennemgang af hvordan et computerspil bygges op. Principperne kan i vid udstrækning overføres til pengespil. Kilde: Bo Kampmann Walther og Trine May