Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Overlæge i psykiatri Henrik Rindom fortæller om, at det er de samme kemiske processer i hjernen, der finder sted, når man får tilfredsstillet sit behov for at spise, have sex – og at spille.

Biologi

I biologi arbejder du med viden om levende organismer og med de naturvidenskabelige arbejdsmetoder, der ligger til grund for denne viden. Du skal undersøge og vurdere, hvordan biologiske undersøgelser, eksperimenter og modeller kan bidrage til en biologisk forståelse af ludomani og til forebyggelse og behandling.

I arbejdet med ludomani får du især brug for at kunne:

  • forklare og anvende biologisk teori og arbejdsmetode
  • formulere og analysere biologiske problemstillinger med sikker anvendelse af biologiske fagudtryk
  • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • opsøge og vurdere information vedrørende sundhed og medicin
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
  • vurdere omfattende biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • formulere dig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold

(fra Læreplanen i biologi A, stx, Undervisningsministeriet 2010)

I arbejdet med ludomani vil det sandsynligvis være for omfattende for dig at planlægge og udføre dine egne praktiske undersøgelser og eksperimenter. Du kan i stedet arbejde med tekster og artikler, der beskriver andres undersøgelser, eksperimenter, resultater og modeller.

Du kan arbejde med viden fra forskellige kilder såsom lærebøger, populærvidenskabelige artikler, forskningsartikler og resultater fra befolkningsundersøgelser. I arbejdet får du brug for at sammensætte viden fra kilderne og kritisk vurdere litteraturen. Desuden kan du undersøge og vurdere forskellige teknikker til at undersøge ludomanis biologiske baggrund, fx hjerneskanninger. Det vil være en fordel for dig, hvis du har grundlæggende viden om menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer.

Relaterede artikler (Sværhedsgrad er fra * til ***)

Hjernens signalstof giver lykke og ludomani (*)
Artiklen fortæller om, hvordan en forskergruppe gjorde Parkinson-patienter til ludomaner ved at behandle dem med et dopamin-lignende stof. Kilde: Videnskab.dk d. 23. juni 2008.
Shopaholics og ludomaner er styret af stoffer (*)
Temaartikel om hvordan signalmolekyler i hjernen kan få os til at gøre ting, vi ved er skadelige for os, såsom shopping og ludomani. Kilde: Illustreret Videnskab nr. 8/2009.
Hjernen vil have dopamin (*)
Artikel om hvordan dopamin er indblandet i forskellige former for misbrug, herunder ludomani. Kilde: Ingeniøren 9. marts 2007.
Den afhængige hjerne – Motivation, belønning og afhængighed (**)
En god indgang til en videnskabelig gennemgang af hjernens belønningssystem, og hvornår belønning bliver til afhængighed. Kilde: Den afhængige hjerne, kapitlet ”Motivation, belønning og afhængighed” (s.5-31), Hjerneforum, 2007.
Det Medicinerede Menneske (**)
En gennemgang af hvordan forskellige former for narkotika påvirker hjernens belønningssystem: Desuden eksempler på hvordan afhængighed kan undersøges vha. dyreforsøg og hjerneskanninger. Kilde: Det Medicinerede Menneske, Københavns Universitet Det Farmaceutiske Fakultet, 2007.