Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Rapporter

Her finder du links til videnskabelige rapporter om ludomani og årsrapporter vedr. spillevirksomhed. 

Videnskabelige artikler og papers
Oversigt
Fold ud

Ludomani i Danmark. Udbredelse af pengespil og problemspillere, Bonke, Jens et al., Socialforskningsinstituttet 2006
En undersøgelse og kortlægning af udbredelsen af pengespil og problemspillere i den danske befolkning.

Ludomani i Danmark II. Faktorer af betydning for spilleproblemer, Bonke, Jens, Socialforskningsinstituttet 2007
En rapport der undersøger faktorer af betydning for spilleproblemer i den voksne danske befolkning. Den  belyser en række karakteristika ved problemspillere.

Ludomani – karakteristika, psykopatologi og behandlingsforløb – en undersøgelse af ludomane i behandling, Nielsen, Per & Steffen Røjskjær, Ringgården 2005
En gennemgang af den foreliggende viden inden for ludomanifeltet samt en beskrivelse af, hvorledes ludomane personer oplever deres situation.

Ludomani – Prævalens og manifestationer, Nielsen, Per & Steffen Røjskjær, Ringgården 1999
En gennemgang af international litteratur med henblik på belysning af forholdene i Danmark

Pengespil blandt unge, en rapport om 12-17 åriges spillevaner, Nielsen, Connie et al, Socialforskningsinstituttet 2008
En rapport der belyser udbredelsen af pengespil og risikabel spilleadfærd blandt unge i Danmark

Unge og gambling.  12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv, Sørensen, Niels Ulrik et al, Center for ungdomsforskning (CEFU) 2008
Rapporten offentliggør resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse om pengespil blandt unge danskere. Den beskæftiger sig med flg: 1. Pengespiladfærd blandt unge. 2. Problemspiladfærd blandt unge og 3. Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt deres penge- og problemspiladfærd.

Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer, Frøyland, Lars R et al, Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2010
En landsdækkende skolebaseret rapport om gaming og pengespil blandt unge i Norge.

 
Årsrapporter
Oversigt
Fold ud

Børn og unge i en virtuel verden, Konkurrence og forbrugerstyrelsen, Forbrugerredegørelse, 2008 kap.3
Forbrugerundersøgelsen 2008 søger at give et indblik i børn og unges færden i de virtuelle universer på internettet.

Børn og unges digitale kompetencer og trivsel, Safer Internet Centre Denmark, Årsrapport 2010 -2011
Rapporten giver et indtryk af de mange spørgsmål og problemstillinger, der er opstået i den digitaliserede verden, især i forhold til børn og unge.

Årsrapport, 2012, Danske Spil
Gennemgang af Danske Spils hovedtal og regnskab samt rapport over hvad Danske Spil har lavet det forløbne år.