Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Elevguide

Ludomanistudier er dit eget, lille forskningscenter. Her kan du få inspiration og vejledning til at undersøge emnet ud fra sociologiske, økonomiske, psykologiske, biologiske, matematiske og kulturelle vinkler.

Når du er færdig med dit projekt, kan du publicere det til glæde for andre.

Her er en Quickstart og en Slowstart.

Quickstart

 1. Gå til Fakta om Ludomani og få facts om ludomani.
 2. Gå til Problemstillinger og lyt til spillere, pårørende og eksperter, der fortæller om spilleafhængighed. Lad dig inspirere af problemstillingerne.
 3. Gå til Fag med de problemstillinger, som du synes er mest spændende at arbejde videre med. Her finder du faglige vinkler, artikler og anden litteratur, der kan kvalificere dit projektarbejde.
 4. Gå til Metoder, mens du arbejder med det faglige stof. Her finder du korte beskrivelser af de metoder, der anvendes i de forskellige fag.
 5. Gå til På tværs. Her finder du rammerne for dit tværfaglige projekt: Den større skriftlige opgave (HF), Almen Studiekompetence (STX), tværfaglige forløb (HHX, HTX) osv.
 6. Efterlys undersøgelser eller efterprøv hypoteser. Gå til Konferencer, hvor du kan stille spørgsmål til elever på andre skoler, der også arbejder med emnet i Ludomanistudier.dk, fx hvis du går på et gymnasium i Nordjylland og har brug for en kvantitativ måling af udbredelsen af pengespil på et gymnasium i København.
 7. Inspirer hinanden. Gå til Publicering, når du har lavet din SSO (HF), SRP (STX) eller anden større skriftlige opgave om emnet og publicer den. Så kan andre få glæde af den, ligesom du får glæde af andres.
 8. Under Empiri og Videointerviews finder du yderligere materialer til dit projektarbejde.

Slowstart
Tværfaglige projekter i de gymnasiale uddannelser betyder, at du under faglige vinkler skal belyse et aktuelt emne. Se under På tværs hvilke projekter, der kan være tale om.
Arbejdet er 3-leddet: SAG – FAG – SAG.

1. FRA SAG
Begrebet ludomani dækker over spilafhængighed. Ludomani medfører økonomisk kaos, social isolation, selvopgivelse – og hos nogen: tanken om selvmord. Spilafhængighed kan sammenlignes med andre afhængighedsformer som alkohol, nikotin og narkotika. Du afslutter arbejdet med en problemformulering.

2. TIL FAG
Ludomani og pengespil rummer biologiske, matematiske, psykologiske og samfundsfaglige aspekter. Derfor skal du fordybe dig i faglige vinkler og metoder i disse fag for at beskrive, analysere og perspektivere emnet. Vælger du også at arbejde med danskfaglige begreber og metoder, kan du fx undersøge den omfattende medieomtale af spillekulturen og de mange reklamer for spil.

3. TIL SAG
Dine faglige undersøgelser skal samle sagen sammen igen på et mere indsigtsfuldt niveau. Det vil fremgå af den rapport og formidlingstekst, som du offentliggør under Publicering.

I  Ludomanistudier er faserne:

 1. Ind i emnet - etablering af forforståelse: Gå til Fakta om ludomani og Problemstillinger. Her får du stof til din forforståelse af emnet: Hvad er ludomani, og hvilke problemstillinger rummer det?
 2. Inde i emnet - faglig fordybelse: Gå til Fag, Metoder og På tværs. Her finder du faglige begreber, metoder og forslag til, hvordan dit projekt kan indpasses i forskellige tværfaglige forløb fra HF til STX.
 3. Ud af emnet - præsentation af erhvervet viden: Gå til Konferencer og Publicering. Her kan du efterlyse data og afprøve hypoteser, og du kan beslutte at publicere din rapport eller artikel til glæde for andre.

Du kan benytte Empiri og Videointerviews som direkte vej til materialerne.

EMPIRI
I bunden af Ludomanistudier finder du alt materiale samlet under forskellige kategorier. 

God fornøjelse!